MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno

Novoměstská 1887/21
621 00 Brno-Řečkovice

Informace o instituci MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno

Mateřská škola

Zvláště u dětí předškolního věku, u kterých se řeč teprve vytváří a není jasné, do jaké míry ji bude dítě schopno používat, využíváme znakovou řeč k budování pojmové slovní zásoby a zároveň budujeme orální řeč. Již tři roky tak vlastně provádíme bilingvální výchovu, neboť v MŠ pracuje v jednom oddělení jedna slyšící a jedna sluchově postižená učitelka. Toto se nám velmi osvědčuje a hodláme pokračovat podobnou formou.

 

Základní škola

Naše škola se nachází v malebném prostředí brněnského předměstí Řečkovice na ul.Novoměstské v budově běžné školy. Na chodbách i venku se žáci potkávají se slyšícími dětmi, které tak mají možnost poznat z blízka komunikaci neslyšících a pochopit jejich svět.

 

V naší škole je 63 dětí od předškolního věku až po téměř dospělé. MŠ, internát, speciálně pedagogické centrum a dvě třídy ZŠ se nacházejí v jiné budově na ulici Šrámkově v brněnské čtvrti Lesná.

 

V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy, v některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány. Učitelé vytvořili vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou znakového jazyka jako samostatného předmětu.Učitelé a vychovatelé používají všechny metody, které vedou k hlavnímu cíli: všestranný rozvoj osobnosti, příprava na život a budoucí povolání. Navazujeme na to pozitivní, co přinesla orální metoda a totální komunikace,ve výuce používáme český znakový jazyk, znakovanou češtinu, písemnou i mluvenou formu češtiny. Na škole pracuje 7 sluchově postižených učitelů a vychovatelů. Obohacením výuky jsou i praxe studentů DiFa JAMU, oboru výchovná dramatika neslyšících, kteří vyučují netradiční formou.

 

Vyučující obohacují výuku návštěvou muzeí, výstav, divadel, zajišťují se různé besedy a soutěže. Škola má bohatou mimoškolní činnost, žáci pracují v kroužku dramatickém a keramickém, zúčastňují se přehlídek a soutěží v dramatické a výtvarné tvorbě,sportovních soutěží. Řadu zajímavých akcí připravují pro děti členové Českomoravské jednoty Neslyšících a sdružení Labyrint Brno. Internátní děti spolupracují se skauty, jezdí na výlety a každý rok nacvičují dramatizaci nějaké pohádky.

 

Naši absolventi pokračují většinou ve studiu na středních školách a středních odborných školách, řada absolventů studuje na vysoké škole.

Kde nás najdete?

Zobrazit